История

Детска градина „Щастливо детство“ е открита през 1983 година и през годините се превръща в привлекателен център за децата от с. Бозвелийско. Пръв директор е госпожа Гинка Димитрова, след нея детската градина са ръководили Ели Китанова, Христина Милевска и Светлана Радева. От основаването до днес тук работят  Янка Стоянова, Николинка Демирова и Зорка Иванова, а повече от 800 деца са огласявали занималните.


От 1994 директор е госпожа Юлия Боева. Под нейно ръководство работи сплотен висококвалифициран екип, който съчетава добрите традиции от миналото със съвременните методи на възпитание и обучение. Нашите желания и стремежи са светът на децата да е по-спокоен и по-красив. Как постигаме това ? С много труд, желание, позитивизъм и не на последно място съвременна материална база, която постоянно се подобрява.


В детската градина всяка учебна година се отглеждат, възпитават и социализират около 60 деца в  с. Бозвелийско и по 20 деца в с. Житница и с. Манастир.  Децата са разпределени в 5  групи -  3 разновъзрастови и 2 подготвителни. От 2010 година детските градини в с. Житница и с. Манастир са преобразувани в групи към основна сграда в с. Бозвелийско с решение на Общински съвет – гр. Провадия. В трите населени места групите се помещават в  самостоятелни  функционални сгради със слънчеви и отлично обзаведени занимални, кухни, в които се приготвя здравословно меню, площадки за игри на открито и медицински кабинети. В основна сграда има рампа за достъп на хора с увреждания, а екипът е подготвен да работи с деца със СОП.


Работещите в детската градина са изградени професионалисти и с огромно желание откликват както на нуждите на възпитаниците ни, така  и на техните родители,  защото децата са смисълът, бъдещето и най-хубавото от настоящето ни.Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени