Колектив

ЕКИП


Основна сграда:


Юлия Иванова Боева-директор


I/IIразновъзрастова група,,Мечо Пух‘‘


Мариана Димова Димитрова -старши учител


Зорка Александрова Иванова - старши учител


Надежда Атанасова Демирева -пом.възпитател


III подготвителна група ,,Щастливо детство‘‘


Капка Иванова Иванова - старши учител


Гюлназ Тасимова Девлетова - старши учител


Николинка Костадинова Демирева - пом.възпитател


IV подготвителна група ,,Червена шапчица‘‘


Росица Кънева Канева – главен учител


Светла Георгиева Боянова – учител


Денка Минчева Василева – пом.възпитател


Янка Стоянова Стефанова - готвач


 


Разновъзрастова група ,,Слънчо‘‘ – с.Житница


Венета Стоянова Желева – старши учител


Красимира Христова Костова –стапши учител


Сийка Николова Манолова –домакин


Живана Борисова Желева – готвач


 


Разновъзрастова група,,Веселушка‘‘ –с. Манастир


Жулиета Янчева Йорданова – старши учител


Светла Живкова Стоянова – старши учител


Николинка Великова Маринова –пом.възпитател и домакин


Таня Димова Димитрова – готвач


 


Административен персонал


Валентина Савова Пеева – счетоводител


Янка Стоянова Стефанова –ЗАС


 


Медицинска сестра


Иванка Иванова СемоваДетска градина Щастливо детство - Всички права запазени