До Директора на ДГ Щастливо детство

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услугиПрикачени файлове:

- Удостоверение за завършено предучилищно образование - 29-01-2019 02:05:21
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Удост. за завършено предучил. образование - 29-01-2019 05:46:52
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Приемане и преместване на ученици - 29-01-2019 05:47:22
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Издаване на диплома за ср. образование - 29-01-2019 05:47:47
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Удостов. за валидиране на компетентности - 29-01-2019 05:48:15
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Сл. бел. за подад. заявл. за доп. до ДИ - 29-01-2019 05:53:40
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Сл. бел. за допускане до ДИ - 29-01-2019 05:54:06
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Сл.бел. за резулт. от изпити за способн. - 29-01-2019 05:55:36
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Призн. или отказ на зав. клас в чужбина - 29-01-2019 05:56:04
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Издаване на дубликат на документ - 29-01-2019 05:57:47
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Удостоверения за проф.обучение и СПК - 29-01-2019 05:58:17
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Валидиране на ПК и СПК - 29-01-2019 05:59:32
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Евр. прил. към диплома за ср. образование - 29-01-2019 06:00:14
- ВЪНШНИ УСЛУГИ-Европейско прил. към СПК - 29-01-2019 06:10:32
Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени