Здравни изисквания

ПРИЕМ


Приемат се всички желаещи деца от с.Бозвелийско, с.Манастир и с. Житница, на възраст от 2 до 7 години. При кандидатстване родителят подава заявление до директора, копие от акта за раждане на детето и следните медицински изследвания: 1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на чревни паразити:


             - изследване на фекална проба за хелминти и протозои;


             - перианален отпечатък със скоч лепенка за острици • Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

 • Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

 • Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България.

 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

 • За децата от с. Бързица и с. Тутраканци е осигурен безплатен транспорт и придружител до ДГ.


  • Всички деца са длъжни да минават преглед ( филтър) при мед. сестра всяка сутрин.

 • Децата се водят измити, със сменено бельо, изрязани нокти и проверени за паразити.

 • При отсъствие на детето трябва да се уведоми на телефон : за с.Бозвелийско -  0876110580 ,  за с. Манастир - 0878117426 , за с. Житница - 0876110590

 • Когато детето отсъства от занимания в подготвителна група поради заболяване, трябва да се представи медицинска бележка за извиняване на отсъствията.

 • При отсъствие на детето повече от 2(два) месеца, се представя изследване от чревен кабинет, талон за контакт с ОБЗ и за общото здравословно състояние на детето.

 • При отсъствие на детето, поради остро заразно заболяване, родителите са длъжни да информират медицинското лице в ДГ за поставяне под карантина на контактните деца.

 • Когато в групата има карантина(варицела, скарлатина) децата, които не са контактни, задължително се преместват временно в друга група с неконтактни деца.

 • При отсъствие на детето поради здравословни причини в талона задължително се вписва диагнозата.

 • При опаразитяване на детето родителите носят солидарна отговорност с персонала на детската градина.

 • Родителите  нямат право да водят болни деца с лекарства в детската градина.

 • Родителите са длъжни при обаждане от детската градина за неразположение на детето им, да го вземат в срок до 1(един) час и да се консултират с лекар.


 


 Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени