Обществен съвет

Председател: Мария Николаева Николова - представител на финансиращият орган


Представители на родителите


Основни членове:


Димка Вескова Добрева


Радка Желязкова Атанасова


Айсел Гюрсел Муса


Марияна Георгиева Василева


Галина Панайотова Георгиева


Румяна Желязкова Стоянова


 


Резервни членове:


Айше Хакъ Сейфула


Лили Димитрова Ангелова


Росица Димитрова Желязкова


Мая Мариянова Иванова


Златка Севдалинова Росенова


 


 Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени