ДокументиПрикачени файлове:

- Правилник за вътрешния трудов ред - 14-05-2017 14:02:20
- Механизъм за противодействие на тормоз - 14-05-2017 14:03:27
- Програма за превенция на ранното отпадане на деца - 30-06-2017 09:37:15
- Програма за личностно развитие - 14-05-2017 14:06:27
- Дневен режим - 14-05-2017 14:10:05
- Програмна система - 14-05-2017 14:17:10
- Етичен кодекс - 30-06-2017 09:28:25
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017г. - МД - 07-07-2017 09:44:48
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017г. - ДД - 07-07-2017 10:34:11
- Приложение 1 - Карта на услугите - 02-08-2017 18:35:33
- Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги - 02-08-2017 18:36:20
- Приложение 3 - Добри практики - 13-10-2017 15:14:54
- Приложение4-Насоки за действие при инцидент или насилие - 02-08-2017 18:47:37
- Отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. - ДД - 12-01-2018 10:05:38
- Отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. - МД - 12-01-2018 10:06:08
- Oтчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г - 13-04-2018 12:49:06
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018г. - МД - 13-07-2018 12:55:05
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018г. - ДД - 13-07-2018 12:55:48
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018г. - МД - 15-10-2018 13:46:19
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018г. - ДД - 15-10-2018 13:49:56
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018г. - МД - 18-01-2019 06:06:27
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018г.-ДД - 18-01-2019 06:06:56
- Правила за административното обслужване - 29-01-2019 06:34:45
- Oтчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г-ДД - 15-04-2019 07:31:31
- Oтчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г-МД - 15-04-2019 07:31:57
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019г. - ДД - 10-07-2019 01:07:05
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019г. - МД - 10-07-2019 01:07:41
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019г. - МД - 17-10-2019 03:24:03
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019г. - ДД - 17-10-2019 03:24:42
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019г. - ДД - 18-01-2020 05:00:23
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019г. - МД - 18-01-2020 05:01:18
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г. - МД - 06-04-2020 05:12:38
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г. - ДД - 06-04-2020 05:13:32
- Отчет проект АПСПО - 31.03.2020г. - 06-04-2020 05:14:33
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020г. - ДД - 10-07-2020 17:55:33
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020г. - МД - 10-07-2020 17:56:32
- Отчет за проект АПСПО към 30.06.2020г. - 10-07-2020 17:58:13
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г. - ДД - 20-10-2020 02:51:09
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г. - МД - 20-10-2020 02:51:38
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020г. -АПСП - 20-10-2020 02:52:08
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020г. - ДД - 19-01-2021 13:00:17
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020г. - MД - 19-01-2021 13:01:01
- Отчет проект АПСПО - 31.12.2020г. - 19-01-2021 13:01:38
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021г.-ДД - 14-07-2021 04:31:23
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021г.-MД - 14-07-2021 04:32:05
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021г.-ДД - 13-10-2021 09:04:38
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021г.-МД - 13-10-2021 09:05:22
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021г.-АПСП - 13-10-2021 09:06:03
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022г.-ДД - 28-07-2022 03:24:35
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022г.-МД - 28-07-2022 03:25:22
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022г.-ДД - 11-10-2022 03:37:47
- Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022г.-МД - 11-10-2022 03:38:24
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г. - ДД - 02-02-2023 03:04:23
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022г. - MД - 02-02-2023 03:04:53
- Отчет дофинансиране към 31.12.2022г. - 02-02-2023 03:06:08
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023г.-ДД - 13-04-2023 13:06:32
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023г.-MД - 13-04-2023 13:02:35
- Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023г.-АПСП - 13-04-2023 13:04:00
Детска градина Щастливо детство - Всички права запазени